Kayıtlar

Di Kamûs-ûl Alam'a Şemsedîn Samî de Kurd û Kurdistan

Çîroka lawê paşê û beqê