umrê çûyî cardin nayê: Gelî Rexnegirno,

umrê çûyî cardin nayê: Gelî Rexnegirno,